České lesy se rozrostou o 23 milionů sazenic

Hana Řeháková

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR se pustil do největší zalesňovací akce v celé své devadesátileté historii. Na zasazení mají připraveno 23 milionů sazenic, které plánují zasadit během letošního jara a podzimu.

Obnova lesů je u nás v České republice nutná, v létě se totiž potýkáme s velkými suchy, při nichž odumírá spousta stromů. Suchá období také zapříčinila přemnožení kůrovce, a to nejen na Šumavě, kde napadl už skoro polovinu Národního parku. Kvůli suchu jsou také stromy mnohem náchylnější k poryvům větru, po kterých zůstává velké množství stromů vyvrácených.

Nyní na jaře plánují Vojenské lesy a statky ČR (VLS) zasadit více než polovinu sazenic, a to až na 3,5 tisících hektarů lesa, kde byly lesy nejvíce postižené. „Minulý týden jsme začali vyzvedávat sazenice a nyní už zahajujeme zalesňování. Chceme stihnout většinu plánované letošní výsadby v nejbližších týdnech. Smrk je v ní přitom zastoupen jen asi 19 procenty, dominují listnaté dřeviny – vedle buku a dubu také osiky, olše, habry. Jde o největší zalesňovací akci v naší historii – žádný z pamětníků něco podobného nepamatuje,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.

Podle jeho slov je také nyní nejlepší čas na vysazování lesů. Brzké jaro a podzim dávají sazenicím nejvíce prostoru na vzrůst. Pomoc s vysazováním by jim měla poskytnout také nová expediční hala vybavená chladícím i mrazícím skladem, která bude v nejbližší době zkolaudována ve školkařském středisku VLS ve Lhotě u Staré Boleslavi. Sazenice jsou tam skladovány pomocí nejnovějších technologií, jež se používají především ve Skandinávii.

Sazenice jsou totiž paradoxně v teplotách těsně pod nulou odolné proti mrazu, a jsou proto chráněné mrazivým počasím venku. Technologie tak umožňuje přepravu sazenic na místo ještě v zimních nebo brzkých jarních obdobích, aby byly sazenice připravené, až nastane nejlepší počasí na jejich výsadbu. „Umožní nám směrovat umělou obnovu lesů do období, kdy jsou pro zalesnění optimální podmínky,“ dodává Petr Král.

U nás lesy, jinde pralesy. Green revolution pomáhá chránit přírodní dědictví po svém.