V New Dimension neplní sny jen klientům, ale také svým zaměstnancům

Frýdeckomísteckou společnost New Dimension, která se zaměřuje na osobnostní rozvoj a týmovou práci, založila Radka Šušková společně s Markem Kavulokem už před deseti lety. Radka je nyní výkonnou ředitelkou a jednatelkou firmy, zároveň je sama osobním koučem. Celkový soulad ve firmě s sebou nese nejen spoustu podmínek, jako je potřebná inspirace, správná motivace a přiměřené nároky, ale především bonusy v podobě příjemného prostředí a vzájemné harmonické spolupráce s kolegy. Více se dozvíte v rozhovoru, kde se zakladatelka svěřila s celou historií svého krásného projektu.

A co je to vlastně ten coaching? Jedná se o novou techniku osobnostního rozvoje, který pomáhá lidem dosáhnout jejich cílů. Určitě se už i vám někdy stalo, že jste po něčem zatoužili, chtěli jste něčeho většího dosáhnout v průběhu pár let, ale nevěděli jste jak. Od toho tady máme kouče. Pomůžou vám si jasně stanovit cíl i podmínky a dovedou vás vlastní cestou k vítězství. Od jiných druhů terapií se tato technika liší zejména tím, že všechno, na co díky kouči přijdete, je většinou z vaší hlavy – je to vlastně jako mít trenéra, který vás postrčí správným směrem.

Práce je součást našeho každodenního života, je to pro nás nezbytně důležitý prostředek pro získání živobytí. Ovlivňuje do značné míry náš psychický stav a trávíme v ní většinu svého času. Je opravdu důležité, jaký pocit si z ní každý den odnášíme. Když se probouzíme, záleží na tom, zda je pro nás utrpení dostat se z peřin ven, nebo jestli se nám půjde do práce snadno. Shodneme se nejspíš na tom, že pokud se nám nedaří a jsou na nás kladeny přemrštěné nároky, vede nás to k frustraci. Nicméně můžeme mít sebelepší práci, v ideálním případě něco, co nás vnitřně naplňuje a baví, ale dokáže nám ji znechutit právě špatný vztah s kolegy. Stejný problém může nastat i na straně zaměstnavatele – pokud totiž chybí dostatečná komunikace nebo přirozená autorita, organizace podniku začíná pomalu upadat.

Právě s tím vám může pomoci teambuilding. V tomto případě si spousta lidí vybaví akci, kde se jdou všichni z firmy pobavit a opít. V New Dimension však vytvořili kreativní způsoby, jak prohloubit vztahy na pracovišti skrz specifickou formu teambuildingu, kdy jde o proces utužování vzájemných vztahů a odbourávání bariér mezi jednotlivými kolegy. Hlavním mottem je harmonie. V dnešní době všichni můžeme svobodně podnikat, a proto se vzájemná spolupráce a kontakt s lidmi na pracovišti týká nás všech.

Ráda bych se zeptala na historii firmy – kdy vás napadlo ji založit a co k tomu vedlo?

Firma letos oslavila deset let, zakládali jsme ji se společníkem v roce 2008 v období krize. Bylo to zdánlivě nejhorší období, ve kterém se dal zakládat podnik. Dneska se to ale ukázalo jako nejsprávnější okamžik, protože jsme v té době vlastně mohli hodně pomoct a podpořit ty firmy, které se nedokázaly s krizí vypořádat. Otevřelo nám to ze začátku velký potenciál a obchod do dalšího podnikání.

Co vlastně znamená název New Dimension?

Název New Dimension pro nás na začátku symbolizoval něco nového, něco, co začíná, něco, co chceme vytvářet spolu s lidmi, kteří do firmy přistoupili jako kolegové. Chtěli jsme otevřít novou dimenzi, to bylo to první heslo, které jsme měli. Znamenalo to, že chceme dělat věci jinak, že jsme se chtěli na oblast osobního rozvoje a práci s lidmi dívat jiným způsobem, nabízet novou dimenzi v tom, jak s lidmi budeme pracovat. A pro mě jako majitelku to znamenalo, že jsem chtěla novou dimenzi přenést i k nám do firmy. Od začátku jsme budovali tým lidí s tím, že můžou přijít do nové dimenze a najít zde novou seberealizaci a nové uplatnění. Takže nová dimenze znamená něco otevřeného, něco bez hranic, a to jak směrem ven k naším klientům, tak i směrem dovnitř k našim zaměstnancům.

A proč jste si vlastně vybrala osobní coaching? Co vás osobně na této oblasti přitahuje?

Myslím, že při zakládání ani nebyl osobní coaching úplně hlavní náplní firmy. Vždycky jsem pracovala s lidmi, i ve svých předcházejících zaměstnáních jsem vždy byla v pozici, kdy jsem buďto lidi vedla, nebo jsem byla v týmu těch, kteří mohli hodně věcí ovlivňovat. A tak jsem si uvědomila, že i já chci věci ovlivňovat. Chci rozhodovat o tom, jak věci budu dělat a nést plnou odpovědnost za to, jestli ty věci vyjdou, nebo naopak ne. Postupně mě to vedlo tady k tomu podnikání. Je pravda, že už někdy v 90. letech jsem měla cestovní kancelář, takže jsem na jedné straně věděla, do čeho jdu, ale na druhé straně to bylo zase něco úplně jiného.

Úplný začátek byl tedy asi v tom, že jsem měla manažerskou praxi. Svou první pozici vedoucí jsem měla na vyšší odborné škole Goodwill, to jsem měla čerstvě po vysoké škole. Uvědomila jsem si, jak strašně důležité je rozumět lidem. Vidět jejich potenciál a dokázat je přes ten potenciál vést k cílům, které stanovila ať už ta škola nebo firma. Myslím, že v mém druhém zaměstnání, kde jsem vlastně osm let řídila vzdělávací společnost, jsem si uvědomila, že ne všichni manažeři dokážou pracovat s potenciálem ostatních lidí. Na druhé straně je zde spousta manažerů, kteří mají velké předpoklady pro to, aby dokázali využívat coachovací styl ve vedení lidi. A tak jsme začali tuto oblast rozvíjet. Pak už to šlo tak nějak samo jedno od druhého.

Jaké služby tedy poskytujete svým klientům? Je to jenom pro jednotlivce, větší skupiny, nebo obojí?

Je to pro obojí, určitě. Za posledních deset let se měnily i služby, které klientům poskytujeme. Někde na začátku jsme opravdu byli společností, která pracovala s osobním rozvojem spíše v té oblasti soft skills, tedy měkkých dovedností. Postupem času jsme pochopili, že když lidé pracují se svým potenciálem a rozvíjejí se, tak si ty znalosti potřebují ověřovat na praktických každodenních věcech, se kterými se setkávají ve firmách. Tím vlastně vznikl náš produkt Cooperation, což je projekt Lidé a procesy. V praxi to znamená, že procesy jsou jen tak dobré, jak dobří jsou lidé v nich. Tento slogan pro nás představuje způsob přístupu, kdy má na sobe člověk pracovat a to, v čem se posune a rozvine, má možnost vždy zkoušet – tedy posouvat to, za co zodpovídá, a to jsou ty procesy.

Za dobu našeho působení se to hodně vyvíjelo, takže jak jsem řekla, pracujeme s jednotlivci i skupinami. Většinou je to tak, že ve firmě začínáme od majitelů či výkonného manegmentu, kdy společně tvoříme dlouhodobou strategii. Rozkladem strategie na jednotlivé úrovně řízení ve firmě pak dále mapujeme ty potřeby, které vznikají jako rozvojové, pro jednotlivé lidi, aby dokázali tu strategii naplnit. Jdeme vlastně od celkového návrhu a tvorby strategie až po rozvoj buďto skupin zaměstnanců napříč celou společností, a nebo potom individuálně jednotlivcům vhodným pro coaching, mentoring a konzultační činnosti.

Řekla byste, že po celém tomto procesu jste ve své práci úspěšní? Míváte z firem zpětnou vazbu, jestli se u nich spolupráce skutečně zlepšila ?

Já si myslím, že jsme úspěšní i díky tomu, že máme stálé klientů a máme i klienty, kteří se k nám vracejí. Řekla bych, že naše práce není užitečná ani přínosná pro firmy, co s námi spolupracují krátce. Máme firmy, s nimiž opravdu spolupracujeme už celých deset let, a každým rokem se jejich potřeby mění. Snažíme se podle těchto potřeb učit naše klienty věci, které jim potom umožní samostatnost a udržitelnost toho, co je učíme. Tak, jak se mění jejich potřeby, tak se mění i naše nabídka toho, v čem jim můžeme pomáhat. Možná je znakem úspěšnosti také to, že my vlastně neoslovujeme klienty samostatně, ale spíše jsme oslovováni firmami, které získaly doporučení od někoho, kdo byl s námi spokojený, a to je asi ta nejkrásnější zpětná vazba. Jinak pracujeme se zpětnou vazbou jako takovou na každém kurzu i workshopu, při každém coachingu se ptáme, jak jsou ti lidé spokojení a čím jim můžeme pomoct.

Ráda bych se zeptala na Váš projekt na Filipínách, který jste realizovala minulý rok?

Začali jsme tu myšlenku rozvíjet někdy v létě 2017 a projekt vznikl úplně náhodně, vlastně spíš na základě mého snu a přání. Před čtyřmi lety jsem poprvé navštívila Filipíny a zjistila jsem, že je to neskutečně krásná země, a že bych se tam chtěla jednou vracet. No a protože nevydržím jenom odpočívat, ale potřebuji vždycky odpočívat a pracovat zároveň, tak jsem se před rokem dala dohromady se dvěma podnikatelkami na Filipínách a začaly jsme společně budovat vzdělávací aktivity. Společným cílem by ale pro nás byla fungující vzdělávací společnost s filipínskými lektory. V tuto chvíli je to tak, že vozím lektory z Evropy na Filipíny.

Na začátku své kariéry jste určitě měla nějaké očekávání, zajímalo by mě, jak se na to díváte teď po deseti letech?

Očekávání před deseti lety… Já si myslím, že jsem ve své kariéře vždy očekávala jen to, aby mi moje práce dávala smysl. Abych se v té práci mohla cítit dobře, abych se tam mohla radovat. Věděla jsem, že budu chtít pracovat s lidmi, protože mám lidi prostě ráda. A práce v New Dimension mi to naprosto naplňuje. Štěstí je, že může New Dimension směřovat tam, kam chci. Ale to úplně nejlepší vlastně je, že dneska už ten směr New Dimension neudávám já nebo Marek, ale všichni lidé, kteří jsou v týmu. Máme sedmnáct zaměstnanců a každý z nich sem přišel s nějakým svým snem,který tady realizuje, a to je asi úplně to nejhezčí. Takže se mi očekávání naplnilo, protože mi ta práce dává smysl.

Co byste sdělila novým začínajícím podnikatelům, kteří se snaží realizovat svůj projekt? Podělíte se s námi o nějakou osobní zkušenost ze začátků?

Já si myslím, že nejdůležitější je mít svůj sen. Vědět, že něco chci, a jít si za tím. Hledat tu cestu k vlastnímu štěstí a vlastnímu cíli. A to, že je to strašně pracné a musí to vynášet peníze, to ano… ale bez nějakého smyslu a celého toho snu to zkrátka nejde.

Autor: Veronika Bělešová

Foto: New Dimension

Příspěvek vytvořen 665

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy