V Brně a okolí letos přibylo 1,3 milionu nových stromů

Kůrovcová kalamita má na svědomí už stovky uhynulých stromů. To s sebou dále přináší i zvýšení těžby napadených dřevin a vznik tzv. holin, neboli lesních ploch, na kterých ještě nebyl po těžbě vysazen nový strom. Velký krok v řešení tohoto problému učinila městská firma Lesy města Brna, která letos na podzim vysadila v Brně a jeho okolí 550 000 nových stromů.

Po zjištění nákazy kůrovcem je konkrétní strom označen lesníkem a následně vytěžen. Dřevo se odveze k odběratelům, ale tím všechna práce zdaleka nekončí. Během následujícího roku je dobré prázdnou plochu včas zalesnit, aby se daná část lesa opět obnovila, a to dřív, než volné místo zaroste trávou nebo křovinami.

Sazenice nových stromů se pěstují v lesní školce pod Babím lomem. Semena (např. bukvice nebo žaludy) se sbírají klidně i za pomoci vysavače, který jinak využíváme v domácnosti, ale jak je vidět, také v lese pro něj najdeme využití. Sice spolu se semeny vysaje i spoustu dalšího lesního materiálu, ale ten poté sběrači oddělí prosíváním na dvojitých sítech. Následně bukvice nebo žaludy v lesních školkách rozdělí na větší a menší část. Ta větší se vyseje do záhonu s rašelinou a menší je uložena v semenářském závodu pro další rok.

Letos sběrači nasbírali zhruba sedm set kilogramů bukvic, ze kterých se dvě stě uskladnilo a ze zbytku může vyrůst až milion buků. Dále nasbírali sedm tisíc kilogramů žaludů, ze kterých tisíc kilogramů půjde do semenářského závodu a zbylá semena poslouží pro výsadbu nových stromů. Dohromady ještě s jarní výsadbou se letos v Brně a okolí vysadilo 1,3 milionu stromů. Oproti letům před kůrovcovou kalamitou byla výsadba šestkrát vyšší a v lesích bylo vytěženo více než 130 000 kubíků dřeva, což přesahuje trojnásobek běžného objemu těžby.

Autor: Ema Švingerová


Stromy se nevysazují pouze u nás v Česku, ale všude po světě. Milion stromů se chystá vysadit například i Singapur.


Zdroj: ekolist.cz

Foto: ekolist.cz, novinky.cz