Dana Němcová: Statečnost ve velkém srdci

Předevčírem ve věku 89 let zemřela česká psycholožka, disidentka, jedna z prvních signatářek Charty 77, v níž později také vykonávala roli mluvčí, a spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1992 poslankyní Sněmovny národů a Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum. V následujících řádcích bych rád připomněl osud nesmírně statečné ženy, kterou jsem […]

Prostopravdy

Kde jsou Robinsoni, objevíš i Pátky.Člověk stojí za víc, nežli vydělá.Kdo se bojí zítřka, obrací se zpátky.Živá růže zvadne dřív než umělá. Nikdo neví, kde se protnou mimoběžky.Opera je božská, ale blues je blues.Na nejvyšší hory musíš šlapat pěšky.Lež má krátké nohy, ale rychlý vůz. Svět je ring, kde schytáš svoje vlastní rány.Chybovat je lidské […]

Čtvrthodinka filosofie I: Co je ta pravda. A proč bez ní svět nemůže být

Od počátků lidského myšlení máme pojmy. Máme pojmy pro jedenadvacáté století, jako je Instagram nebo crowdfunding. Máme pojmy pro dvacáté století, jako je socialismus nebo počítač. A máme pojmy, které jsou s námi od dob, kdy bylo lidstvo ještě v plenkách, jež s námi přetrvávají do dnešních dnů a budou platit ještě dávno po nás. Mezi takové patří […]

Tomáš Garrigue Masaryk: Člověk pravdy

„Demokracie není pouze formou státní, nýbrž také methodou všeho veřejného a soukromého života, je názorem na život; podstata demokracie je shoda lidí, jejich mírné obcování, láska, lidskost. Úspěšná politika, domácí i zahraniční, uvědomělé politické vedení předpokládá souhlasnost občanů v hlavních názorech a v hlavním směru politického počínání. Stát není jen mechanismem, politika není jen dovednou správní a […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
Dobrý Zprávy